Speltips 6 Sep | Valet 2018 – Din ultimata spelguide till valet av landsting

 Speltips och rekar

Speltips 6/9 Valet 2018 – Vem vinner valet av landsting i Västra Götaland?

Speltips 6/9 Valet 2018 – Vem vinner valet av landsting i Västra Götaland?

Valet 2018 börjar gå mot sitt slut och det är dags för oss att hitta några riktigt härliga linor att lägga våra pengar på. I dagens tips övergår vi från riksdagsvalet till kommunvalet och regionvalet som handlar om vilket parti som blir valt att styra i den folkkära staden Göteborg. Demokraterna är ett relativt nytt parti med stora möjligheter i framtida mandatperioder. Partiet står för folket, i grund och botten är deras teori att skapa säkerhet och trygghet samt en väl fungerande stad – för hela Göteborgs befolkning. Göteborg ska ju faktiskt vara bra för alla göteborgare, inte sant? Det absolut bästa med detta parti är att de varken är höger- eller vänstervridna. Demokraterna i Göteborg vill skapa en hållbar utveckling genom delaktighet, transparens och kunskap.

Speltips – Demokraterna i Göteborg

Detta är partiet som tagit Göteborg med storm. Vart man än rör sig i staden är deras närvaro enorm, det pratas friskt om partiet och folket bär deras tröjor med stolthet. Inte bara det utan snacket som går på stan handlar mycket om att detta är partiet för Sveriges framtid, inte bara i Göteborg. Jag har gjort en grundlig analys av deras politik och kan helt ärligt säga att det känns för bra för att vara sant, vi går igenom detaljerna lite längre ner. Istället för att köra en rak satsning på vinnande parti har jag hittat ett grymt värde i oddset på att Demokraterna i Göteborg vinner valet av landsting till hela 1.85 hos 888sport. Missa inte det hetaste speltipset på valet 2018!

Politiken – Demokraterna i Göteborg

Hur hierarkin inom politiken ser ut idag har vi alla ganska bra koll på. Att det ska gå i tre, fyra, ibland till och med fem led innan det kommer fram till den som faktiskt har insikt i den aktuella verksamheten är rent ut sagt sjukt. Demokraterna i Göteborg har ett par punkter som är riktigt intressanta på sin att-göra-lista (vilka är tagna från deras partiprogram):

Trygghet och Säkerhet

Trygghet och säkerhet i samhället är idag en av de absolut viktigaste frågorna. Utan trygghet och säkerhet skapas rädsla bland barn och ungdomar, främst för unga tjejer. Att inte våga gå ut på kvällen för att handla mjölk är en sak som ingen ska behöva uppleva. En punkt jag verkligen gillar när det kommer till Demokraterna i Göteborgs Trygghet och Säkerhet; de faktum att de vill införa kvarterspoliser i Göteborg. Detta är en sak jag skulle vilja se i alla städer där kriminaliteten och gängverksamheten eskalerat. Här följer punkterna på deras att-göra-lista när det kommer till trygghet och säkerhet:

 De vill att polismyndigheten återinför kvarterspoliser i Göteborg:

 De erbjuder polismyndigheten finansiering av minst 300 lämpliga personer med adekvat yrkesbakgrund, vilka kommer att ingå i polismyndigheten.

 Dessa kommer att verka under polismans befäl och får då ta del av polismans status och befogenheter.

 På detta sätt utökas numerären snabbt och kommer att inom några månader öka tryggheten och säkerheten i de områden där behovet av trygghet är som störst.

 Lämpliga sökanden för tjänsten är personer vilka har en tidigare bakgrund som: poliser som lämnat polismyndigheten, beredskapspoliser, ordningsvakter, väktare, militärer, säkerhetspersonal, FN-personal eller annan yrkesgrupp med särskild fallenhet för uppdraget.

 För att spegla samhället är det lämpligt och önskvärt att personalresursen representerar stadens mångfald. Kvinnor, män, olika nationell och etnisk bakgrund.

 Staden bistår också med de lokaler och den logistik som erfordras för att genomföra åtgärden.

 De investerar två miljarder kronor för ökad trygghet och säkerhet under en fyraårsperiod. 6 DEM 2018-08-17

 Kostnaderna för åtgärderna kommer att betalas genom att samhällets kostnader för kriminalitet minskar.

Sjukvård och Hälsa

Har man inte en fungerande sjukvård har man heller inte ett fungerande samhälle. Att sjukvården ska vara effektiv och fungera är en självklarhet i vår moderna samhällsbild. Tyvärr är detta en sak som fungerar fint i teorin för att sedan fallera i praktiken. Demokraterna i Göteborg har följande punkter på sin att-göra-lista när det kommer till sjukvård och hälsa:

 De vill minska antalet politiska nämnder och styrelser och istället lägga mer resurser direkt till verksamheterna.

 De vill att ledamöterna i dessa nämnder och styrelser ska ha hög kompetens och dokumenterad kunskap för uppdraget.

 De vill öka kvaliteten och effektivisera beslutsprocessen genom att i högre grad möjliggöra styrning från verksamheten jämfört med den styrning som idag görs av politiker och administratörer.

 De vill uppnå kvalitet genom att certifiera arbetssätt, metoder och utse ansvariga för varje del.

 De vill skapa ett gemensamt journalsystem för kommunal hemsjukvård, sjukhusvård och vårdcentraler. Detta kommer att underlätta samarbetet och spara mycket tid. Detta finns redan i flera andra landsting/regioner. Istället för att beställa journaler ifrån vårdcentralen eller att skicka en pappersremiss, så hamnar allt i samma journalsystem. Så kan t.ex. en remiss som läkaren dikterar skrivas och skickas samma dag via journalen. Likaså kan sjuksköterska/läkare läsa vad vårdcentralen har gjort och vad som har hänt med patienten tidigare.

 De vill minska dubbeldokumentationen genom att förbättra standardiserade vårdplaner samt mallar för operationsberättelser för de vanligaste diagnoserna.

 De vill öka antalet jouröppna vårdcentraler för att öka tillgängligheten för medborgarna.

 De vill öka bemanningen av erfarna läkare på akutmottagningarna för att göra en snabbare bedömning och ge rätt vård. Vårt mål är att ingen akutvårdspatient ska behöva vänta mer än max 4 timmar på akutintaget.

Skola och Förskola

Skolan är faktiskt en av de viktigaste punkterna när vi pratar politik, i alla fall enligt mig. Det är ju skolan som formar samhällets framtid. Vi har under de senaste åren (redan sen jag gick i skolan för drygt 10 år sedan) sett kraftiga förändringar i skolans utveckling, enligt mig ganska negativa förändringar. Här kommer ett par punkter Demokraterna i Göteborg vill fokusera på:

Förskola

 De vill minska barngrupperna.

► De vill minska stressen bland personal och barn i förskolan genom att anställa administrativ personal som avlastar pedagogerna.

► De vill införa en utbildning för vårdnadshavare med syfte att förtydliga förskolans uppdrag.

► De vill genom högre lön och förbättrade arbetsvillkor göra det attraktivt att arbeta i förskolan.

Skola

 De vill införa tvålärarsystem på samtliga skolor i Göteborg. Vi vill renodla läraryrket genom att lärarna ska få prioritera undervisningen.

 De vill förbättra arbetsmiljön, såväl fysiskt som psykiskt, för personal och elever.

 De vill införa en extra skolpeng för elever i behov av särskilt stöd.

 De vill verka för att det ska vara attraktivt att arbeta inom skolan i Göteborg. 12 DEM 2018-08-17

 De vill säkerställa att barn med behov upptäcks tidigt och får rätt hjälp.

 De vill ha en central finansiering av skolpsykologisk utredning.

 De vill att alla skolor ska ha en genomtänkt skärmpolicy.

 De vill att alla skolor ska arbeta konkret och långsiktigt hälsofrämjande.

►  De vill införa daglig fysisk aktivitet i skolan.

Summering – Varför vinner Demokraterna valet av landsting i Västra Götaland?

Att vår politik är som en sandlåda på ett dagis är fan ingen nyhet, och jag är ganska säker på att majoriteten av er håller med. Jag tror att de vinner i landstinget på grund av åtskilliga anledningar: först av allt driver de en politik som faktiskt, för hela landets invånare, är helt klockren. Detta är precis vad vårat kära land behöver i tider så svåra som dessa. Vi behöver ett parti som ser till folkets bästa och inte bara till sin egen vinning. Demokraterna i Göteborg kör med en ärlig, öppen politik vilken av samhället är galet uppskattad, och jag antar att detta är anledningen till att vi både ser och hör om dem över hela Göteborg. Vi avlutar med lite för och nackdelar för veckans slutspurt inför valet av landsting.

Fördelar och nackdelar:

✓ Deras närvaro i staden är enorm.

✓ Det pratas väldigt positivt om Demokraterna i Göteborg.

✓ Dem har riktigt bra punkter i sitt partiprogram, punkter som verkligen gynnar folket i länet.

✘ Det kan vara svårt att ta saker från teorin och utföra dem i praktiken.

 

Tips: Demokraterna vinner valet av landsting i Västra Götaland

Odds: 1.85 @ 888sport

Tid: 9/9 kl.23.59 (preliminärt resultat)

Units: 4/5

Källa: demokraterna.se